Nasza Szkoła
 Aktualności
 

Pliki do pobrania
STATUT GIM
STATUT SP

PLAN PRACY

zwol z zajęć WF

 

 

Rada Rodziców

Kalendarz imprez

Kalendarz roku

Plan pracy

 

Wykaz podręczników
i programów
2014/2015

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

 

Projekty

Wyprawka szkolna

 

Programy nauczania

Klasa I SP.

Klasa IV SP.

Klasa I Gimnazjum.

 

 

W Związku z prowadzeniem przez Rzecznika Prasowego Wojewody profilu na Facebooku i blogu nt. "Sześciolatek w szkole" zamieszczamy linki do tych stron.
http://www.facebook.com                                 http://www.6ciolatekwszkole.blogspot.com/

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej Nr 1
i Gimnazjum w Skrzyszowie na rok szkolny 2014/2015

obowiązujący od 1 września 2014 r. 

Zgodnie z art. 22 a pkt 2e ustawy o systemie oświaty Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie podaje do publicznej wiadomości - szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od 1 września 2014r. ( na rok szkolny 2014/2015) w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie.

opublikowane 7.06.2014

 

 

-Wykaz podręczników do klasy I na rok szkolny 2014/2015

-Wykaz podręczników do klasy II na rok szkolny 2014/2015

-Wykaz podręczników do klasy III na rok szkolny 2014/2015

-Wykaz podręczników do klasy IV na rok szkolny 2014/2015

-Wykaz podręczników do klasy V na rok szkolny 2014/2015

-Wykaz podręczników do klasy VI na rok szkolny 2014/2015

Gimnazjum 2014/15

 

-Wykaz podręczników do klasy na rok szkolny 2014/2015

-Wykaz podręczników do klasy na rok szkolny 2014/2015
-Wykaz podręczników do klasy na rok szkolny 2014/2015

Wyprawka 2014/15

-Objaśnienia do wniosku -rok szkolny 2014/2015

-Wniosek -rok szkolny 2014/2015

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
I GIMNAZJUM W SKRZYSZOWIE:

 

Przewodnicząca - Agata Hoim,

vice przewodniczący:Piotr Kiwior,

Sekretarz:Alina Walat,Anna Bańdur,

Skarbnik: Lucyna Ciurej,

Członkowie: Katarzyna Surman-Markiewicz, Jerzy Sysło

Rada Rodziców przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 1
i Gimnazjum w Skrzyszowie

KONTO: Bank Spółdzielczy w Dębicy POK Skrzyszów

 16 9475 0003 2003 0007 1475 0001

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Lp.

Temat

Termin

 

Odpowiedzialny

 

1.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 i uczczenie rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

01.09.2014

 

M. Nasiadka

L. Barszcz

R. Gac

M. Czernecki

G. Mikuszewski

 

2.

 

 

Europejski Dzień Języków

 

 

26.09.2014

 

n-le języków obcych

 

3.

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

15.10.2014

 

B. Kluza

B. Stelmach

M. Czernecki

K. Reiskittel

M. Wojtal

J. Horbacewicz

 

4.

 

Święto Patrona Szkoły

 

 

23.10.2014

 

Ks. Z. Gniewek,

R. Małochleb,

J. Gaweł,

M. Janas,

K. Reiskittel,

P. Obrzut

M. Wojtal

 

5.

 

Wycieczki szkolne, ogniska – spotkania integracyjne

 

 

09/10.2014

 

 

Wychowawcy klas

 

6.

 

Dyskoteka szkolna SP i G

 

 

Październik 2014

 

Wychowawcy klas, SU

7.

Pasowanie uczniów klas I na czytelników

10/11.2014

 

E Smoła,

E. Onik

8.

Ślubowanie uczniów klas I

03.11.2014

 

E. Słoboda,

M. Madeja

9.

 

Święto Niepodległości

 

10.11.2014

 

 

M. Kozioł,

M. Brożek,

M. Czernecki,

K. Reiskittel,

M. Wojtal.

 

 

10.

 

 

Dyskoteka andrzejkowa

 

Listopad 2014

 

Wychowawcy klas, SU

 

11.

 

 

Mikołajki

 

Grudzień 2014

 

Wychowawcy klas , samorządy klasowe, SU

 

12.

 

Apel upamiętniający wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku

 

 

12.12.2014

 

M. Seruś,

M. Szostek,

J. Horbacewicz,

G. Mikuszewski,

n-le bibliotekarze

 

13.

 

Boże Narodzenie – akademia, opłatek klasowy i szkolny)

 

19.12.2014

 

Wychowawcy klas –opłatki klasowe

Jasełka

B. Rymek

M. Czernecki

K. Reiskittel

M. Wojtal

14.

Dzień Babci i Dziadka

21.01.2015

 

n-le kals 1-3 SP,

M. Wiśnicka

 

15.

 

Jasełka dla rodziców.

Opłatek dla seniorów

Podsumowanie I semestru

 

 

Styczeń 2015

 

Jasełka

B. Rymek

M. Czernecki

K. Reiskittel

M. Wojtal

 

16.

 

 

Zabawa karnawałowo - walentynkowa

 

Luty 2015

 

Wychowawcy klas, SU

 

17.

 

Dzień Ziemi i Dzień Zdrowia

 

 

20.03.2015

 

M. Wiśniewska-Bochenek

E. Adamska

R. Gac

J. Skalak

M. Nasiadka

K. Karwat

 

 

18.

 

Wielkanoc – zwyczaje i tradycje - apel Świąteczny

 

30.03.2015

 

L. Barszcz

K. Podraza - Rzepecka

M. Wiśnicka

M. Czernecki

G. Mikuszewski,

M. Wojtal,

K. Reiskittel.

 

 

19.

 

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

3 Maja

 

 

30.04.2015

 

U. Hajduk – Budzik

G. Kuta

M. Czernecki

K. Reiskittel

M. Wojtal

 

20.

 

Koncert Papieski „W hołdzie Papieżowi – Świętemu Janowi Pawłowi II”

 

Maj 2015

 

Księża,

M. Janas,

P. Obrzut

A. Papuga

R. Małochleb

K. Reiskittel

G. Mikuszewski

M. Wojtal

 

 

21.

 

 

Dyskoteka szkolna

 

Maj 2015

 

Wychowawcy klas, SU

22.

Dzień Rodziny

Maj 2015

Wychowawcy klas 1-6 SP

23.

 

Wycieczki szkolne

 

Maj/czerwiec 2015

 

 

Wychowawcy klas

 

 

24.

 

Dzień Otwarty Szkoły

 

 

Czerwiec 2015

 

A. Czyż,

M. Wojtal,

A. Olszewski

J. Horbacewicz

 

 

25.

 

Dzień Sportu

Dzień Bez Przemocy

Dzień Talentów

 

Czerwiec 2015

 

 

n-le  WF-u

E. Adamska

R. Such

M. Gdowska

J. Horbacewicz

 

 

26.

 

Artystyczne zakończenie roku szkolnego

 

Czerwiec 2015 SP

   Czerwiec 2015 Gim.

 

 

Kl. VI SP

M. Brożek

J. Skalak

E. Fiksak - Krakowska 

G. Mikuszewski

M. Czernecki

27.

Rozdanie świadectw

 

26.06.2015

Wszyscy nauczyciele

28.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 i uczczenie rocznicy wybuchu II wojny światowej.

01.09.2015

P. Obrzut

M. Janas

U. Hajduk - Budzik

M. Czernecki

M. Wojtal

K. Reiskittel

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 5/2014

 

Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie w związku z ustaleniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015. Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia
07 września 1991 roku O Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) oraz §3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
05 października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz.1245) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr.46,
poz. 432 z późniejszymi zmianami) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1
w roku szkolnym 2014/2015 w wymiarze pięciu dni w następujących terminach:

 

  • 23 październik 2014r. – Święto Patrona Szkoły,

  • 2 stycznia 2015r.

  • 5 stycznia 2015r.

  • 1 kwietnia 2015r. – Sprawdzian po Szkole Podstawowej,

  • 5 czerwca 2015r.

§ 2

 Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 w wymiarze siedmiu dni w następujących terminach:

 

  • 23 październik 2014r. – Święto Patrona Szkoły,

  • 2 stycznia 2015r.

  • 5 stycznia 2015r.

  • 21, 22, 23 kwietnia 2015r. – Egzamin Gimnazjalny,

  • 5 czerwca 2015r.

 

Skrzyszów, 30 września 2014 r.                                                       Robert Wadycki

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
zaakceptowane i zatwierdzone
przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców

W tych dniach uczniowie mają zapewnioną opiekę świetlicową

14 październik 2014

Dzień Edukacji Narodowej (wtorek)

23 październik 2014

Święto Patrona Szkoły (czwartek)

2 styczeń 2015

Wolne po Nowym Roku (piątek)

5 styczeń 2015

Przed Świętem Trzech Króli (poniedziałek)

1 kwiecień 2015

W szkołach podstawowych – zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

21 kwiecień 2015 – 23 kwiecień 2015

W gimnazjach – zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

5 czerwiec 2015

Po Bożym Ciele (piątek)

Dodatkowo jeszcze 3 dni przeznaczone na rekolekcje, które zostaną uzgodnione i podane w późniejszym terminie

 

 

UBEZPIECZENIE GRUPOWE 2014/15

Ubezpieczający: GENERALI T.U. SA ul. Powstańców Warszawy 3

Agent ubezpieczeniowy: Piotr Brach tel. 14 627 85 86, 600 266 190

ZAKRES OCHRONY

SUMA

Trwałe inwalidztwo w następstwie NW

7 000,00

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW

7 000,00

Śmierć na terenie placówki w wyniku następstwa NW (dodatkowo)

3 500,00

Złamania kości będące następstwem NW

1 500,00

Oparzenia II i III stopnia będące następstwem NW

700,00

Odmrożenia II i III stopnia będące następstwem NW

700,00

Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw NW

28,00

Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem zatrucia pokarmowego

28,00

Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki

210,00

Uraz narządów ruchu będące następstwem NW (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia)

1 200,00

Urazy narządów wewnętrznych będące następstwem NW

1 200,00

Wstrząśnienie mózgu będące następstwem NW

700,00

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia zwału serca lub udaru mózgu

1 400,00

Rany cięte, szarpane

210,00

Ukąszenie przez owada

210,00

Zwrot kosztów wyposażenia lub zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa spowodowanego NW

6 000,00

Zakres terytorialny: cały świat z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w  OWU

Forma: bezimienna

Składka na jednego ubezpieczonego: 23,50 zł

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Plan pracy

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015.

Data

Wydarzenie

1 wrzesień 2014

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

22 grudzień 2014 – 31 grudzień 2014

Zimowa przerwa świąteczna

16 luty 2015 – 1 marzec 2015

Ferie zimowe (woj. Kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)

2 kwiecień 2015 – 7 kwiecień 2015

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwiecień 2015

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

21 kwiecień 2015

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – część humanistyczna (termin dodatkowy 1 czerwiec 2015r)

22 kwiecień 2015

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – część matematyczno-przyrodnicza (termin dodatkowy 2 czerwiec 2015r)

23 kwiecień 2015

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – część język nowożytny (termin dodatkowy 3 czerwiec 2015r)

26 czerwiec 2015

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 sierpień 2015

Koniec roku szkolnego 2014/2015

 

 

Programy nauczania obowiązujące w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie od 1 września 2011 roku w

klasach 1 i 4 Szkoły Podstawowej i 1 Gimnazjum .

 Programy klasa 1 Szkoła Podstawowa

Kształcenie zintegrowane

Program   nauczania dla I etapu  edukacji

wczesnoszkolnej:

 „Szkoła  na  miarę”

Autor: Teresa Janicka-Panek

Język angielski

Autor: Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska

„Program nauczania języka angielskiego  zgodny  z  nową  podstawą programową w klasach I – III szkoły podstawowej”

Religia

 Program ogólnopolski „Jesteśmy dziećmi Bożymi”  Komisja wychowania katolickiego KEP – przew. abp. K. Nycz

 

Programy klasa  IV  Szkoła Podstawowa

Przedmiot

Nazwa programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Religia

„ Wezwani przez Boga”- program ogólnopolski klas IV-VI szkoły podstawowej.

Praca zbiorowa Kier. red.:  ks. Zbigniew Marek SJ

WAM

AZ – 2-01/1

Język polski

Program nauczania: Język  polski dla klas 4-6 „Słowa jak klucze II” .

T. Bugajska

M. Gudro

M. Małachowska

WSiP

DKW-4014-34/99

Historia

Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasach IV – VI szkoły podstawowej z możliwością realizacji ścieżki  edukacyjnej: edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.

W. Surdyk- Fertsch

B. Szeweluk-Wyrwa

DEMART

DKOS-4014 –35/02

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klasy IV-VI szkoły podstawowej.

E. Lewandowska,

B. Maciszewska

LONGMAN

DKW-4014-43/00

Matematyka

 Matematyka krok po kroku. Program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

R.J. Pawlak

K. Gałązka

A. Jeżewska

H. Pawlak

A. Warężak

RES POLONA

DKW-4014-53/99

Przyroda

Przyroda. Program nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

E. Błaszczyk

E Kłos, B. Malański, J. Sygniewicz,

B. Zajdler

WSiP

DKW-4014-39/99

Muzyka

Moja muzyka. Program nauczania muzyki w  kl. IV-VI szkoły podstawowej.

E. Korowajczyk

ROŻAK

DKOS-5002-92/03

Plastyka

Sztuka. Program nauczania plastyki w szk. podstawowej (kl. IV-VI).

M. Tomaszewska

K.  Turowska-Zakrzewicz

ROŻAK

DKW-4014-48/99

Technika

Technika na co dzień. Modułowy program nauczania techniki w klasach IV-VI szk.  podstawowej.

E. Bubak,

E. Królicka

 

WSiP

DKOS-5002-11/04

Informatyka

„Informatyka 2000”  -program nauczania informatyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

K.Chmielewska

J. Białowąs

Czarny Kruk

DKW-4014-56/99

Wychowanie fizyczne

Autorski program wychowania fizycznego.

II etap edukacyjny –(klasy IV-VI), szk. podstawowa .

A. Romanowska

 

Korepetytor

M. Gałczyński

 

DKW-4014-68/99

 

 

Programy klasa 1 Gimnazjum

Język polski

Program nauczania języka polskiego „Świat w słowach i obrazach II”.

Magdalena Bobińska

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w gimnazjum.

Ewa Lewandowska, Barbara Marciszewska, Barbara Czarnecka - Cicha

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum. Poziom podstawowy

Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska

Matematyka

Program nauczania „Matematyka z plusem”.

Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej; Gdańskie Wyd. Oświatowe

Geografia

Program nauczania geografii w gimnazjum Planeta Nowa.

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczepiński

Historia

Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III  gimnazjum Śladami przyszłości.

Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski

Biologia

Program nauczania Świat biologii dla gimnazjum.

Małgorzata Liśkiewicz

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości.

Krystyna Masnik, Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz, red. Teresa Król

Chemia

Ciekawa chemia.

Hanna Sulińska, Janina Smolińska

WOS

Dziś i jutro. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III  gimnazjum.

Teresa Kowalewska

Fizyka

Świat fizyki. Program nauczania fizyki w  gimnazjum.

Barbara Saganowska

Technika

Program nauczania techniki w gimnazjum.

Witold Bober, Ewa Królicka, Danuta Łazuchiewicz

Informatyka

Program nauczania informatyki w   gimnazjum.

Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt-Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupnicka,

Maciej M. Sysło

Plastyka

Plastyka. Program dla klas I-III gimnazjum (zajęcia artystyczne).

Lila Wyszkowska

Wychowanie fizyczne

Program do wychowanie fizycznego – Przez ruch do zdrowia

Rita Pasiecznik

 

Religia

Wezwani przez Boga

Komisja Wych. Katolickiego KEP przewodniczący abp. K. Nycz

Muzyka

Program do klas I-III  (zajęcia artystyczne).

M. Czernecki

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla gimnazjum

Lech Patrzek